Läxa till 3 februari

Lyssna på Fabellas historia, Hälsning till framtiden- Sofias historia 1890 och fortsätt tankegångarna i skrivboken.

https://urplay.se/serie/214481-halsning-till-framtiden

Att bli sjuk på den här tiden innebar ofta……..

Mediciner fanns sällan, så istället……..

Ellakorset skulle……

I dag går vi till sjukhuset eller till en läkare, men på den här tiden fick man…….

Om penicillinet hade funnits när Sofias syster blev sjuk…….

Svara även på denna fråga: Vad var typiskt för då (1890) och vad är typiskt för nu (2024)?

To top