Läxa till 10 februari

Läxa

Läs dikterna på sidorna 68-75 i textboken och välj ut en och läs den fint nästa gång.

Arbetsboken sidan 40.

To top