Läxa till 21 oktober

I lördags fick alla läsa lite från läxan. Kom ihåg att de kan välja några rader och träna speciellt på dem.
De behöver inte kunna läsa hela läsläxan fint. Vi gjorde Alfabetisk ordning s. 7 i arbetsboken.
Läxa
De har ett läskort i skrivboken och de ska träna på att läsa detta fint. Här ska de läsa hela kortet, inte
enbart någon rad.
De gör kopian med alfabetisk ordning och de som inte har gjort klart sidorna 6-7 i arbetsboken gör det
hemma.

To top