Läxa till 21 oktober

Vi arbetade med sidan 9 i Arbetsboken och tränade på alfabetisk ordning. Vi gjorde sedan sidan 10 och
pratade om hur man skriver en berättande text.
Läxa
I läseboken läser de sidorna 32-33
I arbetsboken skriver de början på sin berättelse på sidan 11. De ska kolla checklistan längst ner på
sidan och kryssa i det som de har gjort.

To top