Läxa till 13 januari

Läsebok: Läs sidorna 58-59
Arbetsbok: Gör sidorna 20-21
Gör de kopior jag delade ut. Ni som inte var på lektionen, gör de kopior som jag skannat här. Era barn
kan behöva lite hjälp med att förstå vad de ska göra, men sedan kan de göra dem själva.

To top