Läxa till 7 oktober

Vi gick igenom läxan först. Vi läste sidan 96-97 om HC Andersen. Vi lyssnade på Kejsarens nya kläder. Sedan blev klassen indelade i grupper och fick fundera på budskapet och välja mellan förslag som de behövde motivera. Vi läste ävensidan 98 om Emelie Flygare-Carlen och diskuterade hur det kommer sig att vissa böcker som skrivs glöms bort men även inom andra områden som i musikbranchen

Nästa vecka har vi lektion 10.45-12.15.

Läxa till 7/10

Läxa: Litteraturhistorian sidan 97. Uppgift 80:  Välj en av författarna och skriv om dem.  Kopiera inte från Wikipedia, utan skriv med egna ord!

To top