Läxa till 9 mars

Läs sidorna 129-130 i Litteraturhistorian om Martinsson och Steinbeck

Gör uppgift 144c på sidan 130.  Skriv en uppsats med inledning, paragrafer och avslutning. Tänk  på två eller tre sätt du och de omkring dig skulle påverkas av att leva i fattigdom.  Tänk på att inledningen och avslutningen ska vara ganska kort. Skriv på löst papper.

Läs texten av Moa Martinsson på sidorna 201-210 i Antologin. 

To top