Läxa till 3 februari

Läxa: Läs dikterna av Ekelöf i lyrikboken.  Välj en och gör en kort analys.

När du analyserar kan du göra så här:

  1. Läs dikten några gånger, gärna högt. Förstår du alla ord?
  2. Vad verkar dikten handla om? Vem gör/upplever/känner vad?
  3. Vilken stämning eller känsla uttrycker dikten? Vilka är orden eller uttrycken som skapar denna känsla?
  4. Har författaren använt sig av bilder och symboler i dikten?
  5. Vad vill dikten säga? Har dikten något tydligt budskap?
  6. Är dikten bra eller dålig? Varför?

Gör kopia 18.

To top