Läxa till 18 november

Läs texten Madame Bovary igen. Den finns inskannad vid förra veckans läxa.

Ni hittar filen även här igen :

Fundera speciellt på Emma Bovary.

Vad är hon för en kvinna? Vad har hon för egenskaper? Hur är hennes förhållande till sin man?
Varför tror ni hon blir förälskad i den unge mannen? Vad tycker de andra i samhället om Emma?
Stämmer deras bild av henne? Skriv gärna ner lite stödord så att ni kan redogöra för era tankar nästa
gång.
Läs också om Charles Darwin i Litteraturhistorieboken.

To top