Läxa till 13 april

Läs sidorna 136-139 i Literaturhistorian.

Skriv uppgift 116 på sidan 137.  Skriv i er skrivbok.

To top