Läxa till 23 september

Flera elever hade inte med sig böckerna. Vi arbetar alltså i samma böcker som förra året för vi är inte
helt klara med dem. De får ta med sig dessa på lördag.
Vi pratade lite om realism och Dickens och de ska läsa sidorna 70-81 i den orange Antologin, ett utdrag
ur Lysande utsikter, och svara på frågor 1-8 i sina skrivböcker.
Varje vecka kommer de att få ett citat av någon känd författare eller poet som de ska fundera på och
kort kommentera skriftligt.

Veckans citat är:

Du kan inte återvända och ändra början, men du kan börja där du är nu och ändra slutet

C.S. Lewis
To top