Läxa till 23 september

Vi läste hela texten om Flickan och cirkushunden, sidorna 15-27, så de ska repetera den hemma. De ska
också göra sidan 5 i övningsboken.

To top