Läxa till 6 april

Läs sidorna 134-135 om George Orwell och skriv uppgift 115 längst ner på sidan 135.  Hur tror du världen/samhället/ditt liv ser ut om 30 år? Skriv ca 120 ord. Du kan skriva i din skrivbok.

Lyssna på programmet och svara på frågorna om Orwell. Om ni tycker det är långt, dela upp det i de två delar.  Lyssna på en kvart först och en kvart en annan dag.  Programmet är inte svårt att förstå, men ni kanske inte är vana att lyssna på längre program.

https://urplay.se/program/199937-bildningsbyran-tanka-mot-strommen-ordets-makt

To top