Läxa till 6 april

Vi läste och arbetade med sidorna 49 och 52 i arbetsboken på lektionen.

Läsebok sid. 88-91

Arbetsbok sid. 53.  Skriv en faktatext om sengångaren med hjälp av frågorna du skrev på sidan 49. 

Du ska hitta information själv, men här har du några länkar till sidor där du får information.

https://www.swedishnomad.com/sv/sengangare/

https://www.raddadjuren.se/djurfakta/sengangare

Kopia 61

To top