Läxa till 2 mars

Läs igen sidorna 126-128. 

Gör uppgift 106 på sidan 127 och uppgift 141 på sidan 129.  Skriv två korta texter (120-150 ord) i din skrivbok.

To top