Läxa till 2 mars

Gör klart sidan 43 i arbetsboken (om du inte hann det i klassrummet). Läs igenom och kontrollera din stavning.

Gör också kopior 57 och 59 (stavning sj-ljudet).

To top