Läxa till 13 januari

Litteraturhistorien: Läs sidan 109 och svara på fråga 91 i din skrivbok.
Läs sidan 112 och svara på fråga 94 i din skrivbok.

Skriv en presentation om Strindberg på löst papper. Ni som var på lektionen har lite material att bläddra
i. Ni andra får helt enkelt Googla och hitta information. Presentationen ska vara en sammanfattning. Ni
ska alltså inte enbart kopiera några sidor från Wikipedia, utan sammanfatta själva.
Ta också reda på lite om pjäsen fröken Julie. Läs lite, titta lite på t ex Youtube, så att ni kan berätta lite
när vi träffas igen.

To top