Läxa till 4 februari

Läsebok: s. 58-60 Arbetsbok: s. 23 Du skriver upp läxan på tavlan och barnen skriver upp läxan på post-it lappar.

Läs mer »

Läxa till 28 januari

Läsebok: s.56 Arbetsbok: s.22 kopia 47-48

Läs mer »

Läxa till 21 januari

Vi gick igenom läxan i arbetsboken och sedan hoppade vi till s. 20 och gick först igenom vad en beskrivande text är för något och hur den är uppbyggd för att sedan börja tänka ut och skriva stödord till vårt fantasidjur. Stödorden är till hjälp när de ska skriva sin text på nästa sida. I […]

Läs mer »

Läxa till 14 januari

Barnen ska under jul läsa s. 42-55 i läseboken och göra s. 16-17 i arbetsboken. Jag skulle även vilja att barnen jobbar lite i förra årets bok Den magiska kulan. Jag önskar er alla en fröjdefull jul och ett Gott Nytt År!

Läs mer »

Läxa till 12 november

Alla fick läsa från läsboken som de hade i läxa. De fick sedan ett vitt papper och tänka ut och måla och skriva om vad de tror hände sedan i historien. Vi jobbade sen i arbetsboken på sidan 8 om hur en berättelse är uppbygd. Vi gick igenom berättelsen om en ny hatt och vi […]

Läs mer »
To top