Skip to main content
Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας

Läxa till 17/9

Det var kul att träffa alla barn igen.

Vi kommer att fortsätta att jobba lite till i åk 2:s böcker innan vi kommer att fortsätta till åk 3:s böcker. Det är viktigt att barnen alltid har med sig sina böcker, både läseboken och arbetsboken då vi nästan alltid jobbar i båda böcker på lektionen.

I läseboken läste vi texten till bilderna och pratade om både text och bild. Vi fortsatte med att prata vidare utifrån dessa frågor: Vilka vilda djur skulle du inte vilja möta? Vad kan man göra med stubbar? Varför behöver kroppen näring? Hur gör man när man glider? Hur känns stenar som är fuktiga? Vilka djur har gälar? Hur går det till när ett ägg kläcks?

Därefter tittade vi på bilden på s. 105 och barnen fick säga vad de trodde att texten kommer handla om. Vi läste s. 106-109 och pratade om texten och bilderna. De fick även säga om det var något i texten som de blev nyfikna på, inte förstod etc.

I skrivboken skrev vi regeln för å-ljudet.

Läxa till 17/9

Läsebok:  s. 104-109

Arbetsbok: s. 48

Skrivbok: Lära sig regeln för å-ljudet.

Läxa till 28 maj

läseboken s. 152-157, s158-161 läste vi i klassen.

Uppsats: en riktigt bra vän eller min bästa födelsedag (det gjorde vi på lektionen)

vi arbetade med synomymer, jag skickar med ett arbetsblad.

Jag samlade in skrivböckerna för rättning.

Läxa till 21 maj

Läseboken sidorna 42-45 i textboken.skriv ut och gör övningen med motsatserskriv ut och gör övningarna till texten (kapitel 10)glöm inte att ni har en vecka extra med läsutmaningen så ni som inte hann under påsklovet kan passa på.

Läxa till 14 maj

Läxa: Vi ska vara med i läsutmaningen 2022 där vi tävlar mot andra svenska barn som befinner sig på olika platser i världen.  Här nedan kan ni läsa mer om läsutmaningen. Barnen har lånat några böcker men de kan också läsa böcker som ni har hemma.

Läxa till 19 mars

idag arbetade vi med s. 108-111 i läseboken.  Barnen skrev en dialog i sina skrivböcker.Vi fortsatte arbeta med j-ljudet. jag skickar med länkar till spel barnen ska göra i läxa med j-ljudet:Skrivläxa: titta på bilderna, skriv och berätta vad som hände hemma hos Tor.


Träna j-ljud med j: http://www.elevspel.se/amnen/svenska/2086-stava-j-ljudet-med-j.html
Träna j-ljud med g: http://www.elevspel.se/amnen/svenska/2115-stava-j-ljudet-med-g.html
J-ljud med j/g: http://www.elevspel.se/amnen/svenska/2190-stava-j-ljudet-med-j-eller-g-blandat.html
J-ljudet med lj: http://www.elevspel.se/amnen/svenska/2335-stava-j-ljudet-med-lj.html

Läxa till 12 mars

vi läste s 102-107 och arbetade med bilden på s. 103, barnen skrev vad barnen gör på bilden (under lektionen). Vidare pratade vi om j-ljudet och såg att man kan skriva på olika sätt, hj, lj, dj och gj och tittade på skillnaden mellan hjort-gjort, hjul-jul, hjärna-gärna, jord-gjord. Ingen läxa till nästa gång. Glöm inte att vi har lov lördag den 5 mars.

Läxa till 26 februari

s. 92-99 i läseboken. Svara på frågorna ni skrev i er skrivbok, om Selma (om ni inte hann klart på lektionen).Skriv en bok: vi skrev ner några frågor i skrivböckerna som kan vara till hjälp. fundera vidare och skriv. 

© 2022 Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας. All rights reserved.