Läxa till 20 januari

Arbetsbok sid.  31 (om de inte hann klart på lektionen) och sid. 32-33

De läser även den korta sagan på sidan 34 i arbetsboken.

De ska också göra klart och ta med sig de kopior de gjorde under jullovet.

To top