Läxa till 11 mars

Barnen läste en av dikterna som de hade i läxa. I arbetsboken gjorde vi s. 39, 40 och 42.

 Läxa till 11/3

Läsebok: s. 72-75

Arbetsbok: s. 43

Kunna stava till: sjuk, sjutton, sjuttio, själv, kanske, sjunga

To top