Läxa till 2 mars

Läsebok:  s.83 Barnen läser texten GLAD. Arbetsbok: s. 47 Låt barnen skriva själva. De är duktiga och kan göra det. Det ni kan hjälpa dem med är att säga ordet de vill skriva tydligt.

Läs mer »

Läxa till 2 mars

Läste och pratade om kampen om norden. Vi såg även en liten film om drottning Margareta som vi ska läsa mer om nästa gång: https://urplay.se/program/150610-historiepolisen-drottning-margareta Läxa: sidan 63 i arbetsboken. Svara på fråga nummer 4 i skrivboken.

Läs mer »

Läxa till 2 mars

Gör klart sidan 43 i arbetsboken (om du inte hann det i klassrummet). Läs igenom och kontrollera din stavning. Gör också kopior 57 och 59 (stavning sj-ljudet).

Läs mer »

Läxa till 2 mars

Läs igen sidorna 126-128.  Gör uppgift 106 på sidan 127 och uppgift 141 på sidan 129.  Skriv två korta texter (120-150 ord) i din skrivbok.

Läs mer »

Läxa till 2 mars

I klassen arbetade vi med sidorna 32-33 Läxa: Arbetsboken sidan 29 och gör klart sidan 33 om du inte har gjort det.

Läs mer »

Läxa till 24 februari

Vi har gjort fram till och med Karin Boye i Litteraturhustorien. Läxa: Antologier.  En del läser ett uttdrag av Kallocain av karin Boye och en del Domen av Frans Kafka.  Ni skriver en kort sammanfattning av det ni har läst.  Skriv i era skrivböcker. Ni som inte var på lektionen läser utdraget ur Kallocain som […]

Läs mer »

Läxa till 24 februari

Lyssna på Enzos historia https://urplay.se/program/214483-halsning-till-framtiden-enzos-historia-1974 Gör sidan 28 i Kreativt skrivande.  Titta på pratan på sidan 27 i boken, alltså den vi läste i klassrummet, lyssna lite på samtal runt omkring er, kanske på bussen, i skolan, på gatan.  Bestäm vilka och hur många som ska vara med i pratan och bestäm även hur den […]

Läs mer »

Läxa till 24 februari

Alla fick läsa sina dialoger med aliens.  De fick läsa den dikt de valt och vi gjorde sedan sidan 39 i arbetsboken. Läxa: Arbetsbok: Gör sidorna 41 och 42-43.

Läs mer »

Läxa till 24 februari

De fick läsa den sida de valt i läseboken.  Vi gjorde ocså sidan 31 i arbetsboken tillsammans. Läxa:  Läsebok sidorna 76-79.  De väljer en paragraf och tränar på att läsa den högt. Arbetsbok: De gör sidorna 34-35. 

Läs mer »

Läxa till 24 februari

läsbok: läs igen 146-147 arbetsbok: 62

Läs mer »

Läxa till 17 februari

I lördags fick vi besök av Rickard från Svenska ambassaden som berättade om sina studier och sitt arbete.  Fundera på om ni har fler frågor till honom än de som ställdes under lektionen.  Annars har ni ingen ny läxa utan samma som till 10 februari.

Läs mer »

Läxa till 17 februari

I lördags hade vi tema Rymden.  Vi såg en kort film och pratade om förutsättningar för att leva på jorden och att allt som någonsin funnits finns kvar.  Och naturligtvis pratade vi om utomjordingar.  Finns de? Läxa:  Låtsas att du träffar en alien, en utomjording.  Vad skulle ni prata om?  Skriv en dialog och rita […]

Läs mer »

Läxa till 17 februari

I lördags hade vi tema Rymden.  Vi såg en kort film och pratade om förutsättningar för att leva på jorden och att allt som någonsin funnits finns kvar.  Och naturligtvis pratade vi om utomjordingar.  Finns de? Läxa:  Låtsas att du träffar en alien, en utomjording.  Vad skulle ni prata om?  Skriv en dialog och rita […]

Läs mer »

Läxa till 17 februari

I lördags hade vi tema Rymden.  Vi såg en kort film och pratade om förutsättningar för att leva på jorden och att allt som någonsin funnits finns kvar.  Och naturligtvis pratade vi om utomjordingar.  Finns de? Läxa:  Låtsas att du träffar en alien, en utomjording.  Vad skulle ni prata om?  Skriv en dialog och rita […]

Läs mer »

Läxa till 10 februari

Läxa: Läsbok: s 146-147 om Hansan och handeln runt Östersjön

Läs mer »

Läxa till 10 februari

Skrivbok: Lyssna på Fabellas historia, Hälsning till framtiden- Annikas historia 1984 och fortsätt tankegångarna (i skrivboken). https://urplay.se/program/214484-halsning-till-framtiden-annikas-historia-1984 Ungdomar lyssnar ofta på …….. Musik kan skapa …….. Olika musikstilar …… Vuxna tycker ofta att …… Minnesjuvelen i det här avsnittet är……. Svara även på denna fråga: Vad var typiskt för då (1984) och vad är typiskt […]

Läs mer »

Läxa till 10 februari

SO-bok: s.24-25 Arbetsbok: s. 8  I arbetsboken ska barnen alltid göra alla uppgifter även den sista.

Läs mer »

Läxa till 10 februari

Språkporten: s. 123 Tala– välj ett av ämnena och förbered en muntlig redovisning. Du ska prata i ca 5 minuter.

Läs mer »

Läxa till 10 februari

Arbetsbok: s. 41 Skrivbok: Öva stavning, kapitel 3 och 4

Läs mer »

Läxa till 10 februari

Högstadiet 1. Läs sidorna 122 och 123 i Litteraturhistorien. 2. Låtsas att du är Nils Holgersson och att du flyger över en plats du känner väl till.  Vad ser du?  Hur ser naturen ut?  Finns det berg? Sjöar? Floder?  Hur ser bebyggelsen ut?  Är det små byar eller en stor stad?  Höga hus? Moderna eller […]

Läs mer »

Läxa till 10 februari

Läxa Läs dikterna på sidorna 68-75 i textboken och välj ut en och läs den fint nästa gång. Arbetsboken sidan 40.

Läs mer »

Läxa till 10 februari

På lektionen gick vi igenom sidan 28 i arbetsboken.  Vi gick sedan igenom ng-ljudet och gjorde sidan 30 i arbetsboken. Läxa Läsebok:  Sid. 72-75.  De väljer en av sidorna och tränar på den.  Vi läste alla sidor på lektionen, så de har hört dem. Kopia med ng-ljudet.  Om de inte har gjort klart sidan i […]

Läs mer »
To top