Läxa till 4 november

Efter att ha gått igenom läxan skrev barnen en kort uppsats om ett ämne de fick av mig. Jag har samlat in barnens skrivböcker. Läxa till 4/11 Skriv en berättelse om en händelse på din skola. Tänk på att använda sinnena, beskriv platsen, vad är det för plats, hur ser den ut, vad hör man, […]

Läs mer »

Läxa till 4 november

Vi kollade läxan och sedan läste vi och pratade om vikingaskeppen. I år kommer vi jobba mycket med skrivning och barnen skrev en text om ett ämne som de fick av mig. Läxa till 4/11 SO-bok: s. 84-85 Arbetsbok: s. 36 uppgift 1-3. Uppgift 3 ska barnen skriva som en berättelse.  I arbetsboken ska barnen […]

Läs mer »

Läxa till 4 november

Vi kollade läxan, skrev en kort uppsats och gjorde s.55-57 i boken. Läxa till 4/11 Språkporten: s. 59-62 Läs texten om Alfred Nobel och svara på frågorna till Förstod du? Gör även kopia 1:1 och 1:2. Ni som inte var på lektionen kan mejla för att få kopiorna skickade till er. Ni får ha det […]

Läs mer »

Läxa till 4 november

Vi läste texten Min svans och gjorde sedan s. 11 i arbetsboken. Läsläxan gick jättebra. Det märktes att barnen hade tränat på den. I det här stadiet uppmärksammar vi barnen på hur bokstäverna låter så att de kan ljuda till ordet. Läxa till 4/11 Arbetsbok: s. 13, 15 Skrivbok: Läs med flyt!  Skriv Ss. Ni […]

Läs mer »

Läxa till 21 oktober

Barnen läste upp sina berättelser och sedan gick vi genom hur man kan ge respons till varandra. Därefter fick de byta skrivböcker med varandra och ge respons. I boken jobbade vi på s. 12 och gjorde 1A tillsammans. En av eleverna prickade tom rätt när citatet utspelas. Vidare jobbade vi med kopia 27 som handlar […]

Läs mer »

Läxa till 21 oktober

Efter att ha gått igenom läxan i arbetsboken jobbade vi i SO-boken s. 82-83. Vi utgick från dessa frågeställningar: De första samhällena som liknar städer i Norden grundades under vikingatiden. Varför bildades de, tror du? Varför behövde människorna städer och andra samlingsplatser? De flesta platser var placerade vid vatten. Varför tror ni att de var […]

Läs mer »

Läxa till 21 oktober

De som hade gjort läxan läste upp vad de skrivit. De som inte var på lektion i lördags kommer få göra det nu på lördag i stället. I boken jobbade vi med s. 47-51 samt Fundera och diskutera s. 58. Läxa till 21/10 Språkporten: s. 52-54

Läs mer »

Läxa till 21 oktober

Barnen fick läsa upp sin läxa och det gick utmärkt. Vi tränade på alfabetet och här behöver barnen träna lite mer. Det finns olika små filmer på youtube som barnen kan titta på och samtidigt träna på alfabetet. På UR finns ett program som är anpassat för barn som går på lågstadiet. Nu i ettan […]

Läs mer »

Läxa till 21 oktober

Vi läste om Alexandre Dumas s. 100-101 och De tre musketörerna. Vi gjorde en ”skrivfabrik” i klassenoch de fick skapa egna berättelser.Vi läste också igenom sidorna 101-103 och systrarna Bronte.Vi gjorde en diktamen för att träna på stavning.LäxaLäs sidorna 120-127 i Antologin. Greven av Montecristo. Ni som inte har boken, kan trycka ut kopiorna.Ni svarar […]

Läs mer »

Läxa till 21 oktober

Vi arbetade med sidan 9 i Arbetsboken och tränade på alfabetisk ordning. Vi gjorde sedan sidan 10 ochpratade om hur man skriver en berättande text.LäxaI läseboken läser de sidorna 32-33I arbetsboken skriver de början på sin berättelse på sidan 11. De ska kolla checklistan längst ner påsidan och kryssa i det som de har gjort.

Läs mer »

Läxa till 21 oktober

I lördags fick alla läsa lite från läxan. Kom ihåg att de kan välja några rader och träna speciellt på dem.De behöver inte kunna läsa hela läsläxan fint. Vi gjorde Alfabetisk ordning s. 7 i arbetsboken.LäxaDe har ett läskort i skrivboken och de ska träna på att läsa detta fint. Här ska de läsa hela […]

Läs mer »

Läxa till 21 oktober

Vi repterade ”ng” ljudet och barnen fick jobba med lite övningar.Vi kollade sedan föregående läxa de hade och vi läste om den heliga Birgitta på sidan 129. Läxa: Läsbok: sidan 129Arbetsbok: sidan 55 1,2 och 3 För barnen som inte var med på lektionen har jag även laddat upp övningarnaför ”ng” ljudet så kan de […]

Läs mer »

Läxa till 14 oktober

De fick lyssna på den fula ankungen och själva fundera på och skriva om det fanns någon sensmoral eller djupare budskap än att bara vara en saga för barn. Vi jobbade med sidorna 96-97 i kreativt skrivande och tittade närmare på hur en nyhetsartikel är uppbyggd. Vi arbetade också med frågorna på sidan 97 för […]

Läs mer »

Läxa till 7 oktober

Vi gick igenom läxan först. Vi läste sidan 96-97 om HC Andersen. Vi lyssnade på Kejsarens nya kläder. Sedan blev klassen indelade i grupper och fick fundera på budskapet och välja mellan förslag som de behövde motivera. Vi läste ävensidan 98 om Emelie Flygare-Carlen och diskuterade hur det kommer sig att vissa böcker som skrivs […]

Läs mer »

Läxa till 14 oktober

Vi läste 126-128 om klostren och livet där. Vi gjorde en liten skrivövning i klassen där de fick tänka på vad man skulle göra om man var kung/drottning för en dag.Nästa vecka är det konsert och ni kommer 9.15 och hämtar barnen 10.30. Läxan blir alltså till den 14:e. Läxa till 14/10 Läsboken s. 126-128 Arbetsbok: 53 […]

Läs mer »

Läxa till 14 oktober

Barnen fick läsa högt sidorna de hade i läxa. Jag läste vidare i klassrummet sidan 24-27. Vi jobbade med stavning på ett lösblad men vissa barn blev inte klara så jag vill att de gör klart tills nästa gång. Nästa vecka är det konsert och ni kommer 9.15 och hämtar barnen 10.30. Läxan blir alltså […]

Läs mer »

Läxa till 7 oktober

Vi började med att gå igenom läxan för att sedan fortsätta i boken. Barnen skrev korta dikter utan rim. Vi gick igenom s. 18-22 och gjorde alla uppgifter Fundera på muntligt tillsammans.  Nästa vecka har vi lektion 10.45-12.15. Läxa till 7/10 Svenska för dig, Litteraturhistoria: s. 22 Att arbeta vidare med 6 och 7. Det räcker att barnen tar […]

Läs mer »

Läxa till 14 oktober

Vi jobbade med s.80-81 i SO-boken. Samtalade om både text och bild. Sedan fick barnen en plastmapp med kopior och vi jobbade med kopia s.210, Stavning å-ljudet. I sina skrivböcker skrev  barnen  meningar med ord från kopian. Nästa vecka är det konsert och ni kommer 9.15 och hämtar barnen 10.30. Läxan blir alltså till den 14:e. Läxa […]

Läs mer »

Läxa till 7 oktober

Våra böcker Språkporten har kommit och vi gick igenom olika genrer, ord för att beskriva språk och text, sambandsord samt jobbade med sidorna 36-38. Ni som inte kom får här  bifogade kopior så att ni kan göra läxan. Nästa vecka har vi lektion 12.15-13.45, tidsändringen gäller bara för den 7 oktober. Läxa till 7/10 Språkporten: s. 39-41

Läs mer »

Läxa till 14 oktober

På tavlan satte jag upp alfabetet och vi sa alfabetet, sjöng det och sa ord som börjar med alla bokstäver. A som i apa, b som i banan etc. Barnen visade läxan i arbetsboken och sedan gjorde vi s. 7-9. Innan vi gjorde s.8 rimmade vi på bil (pil, sil, fil), ko (sko, bro, bo, […]

Läs mer »

Läxa till 30 september

Barnen fick berätta vad de hade tagit reda på om nyckelroman, krönika, essä, novell etc. Vissa uppgifter kräver ibland att barnen måste söka på nätet för att hitta information. Vi läste från Myter, sagor och legender (s.12) till och med Allitteration (s.17) och pratade om texten. Barnen skrev korta dikter där de skulle rimma. Läxa […]

Läs mer »

Läxa till 30 september

Vi jobbade med s.78-79 i SO-boken. Samtalade om både text och bild. På vilket sätt hänger dessa föremål/bilder ihop med vikingatiden? Vad berättar bilderna? Vidare jobbade barnen parvis med dessa frågor: På vilket sätt fungerade det annorlunda på vikingatiden, när det gäller hur mat förvarades? Jämför mat som människorna åt på vikingatiden med den mat […]

Läs mer »

Läxa till 30 september

Var på Språkdagen och hjälpte till. Läxa till 30/9 Skriv och berätta om språkdagen, minst 250 ord.

Läs mer »

Läxa till 30 september

Barnen fick läsa upp orden som de hade fått i läxa. Vi tittade på bilden på s.7 i läseboken och pratade om den. Vi läste texten och pratade om handlingen. I arbetsboken tittade vi först på läxan för att sedan jobba med s. 5. Därefter repeterade vi bokstaven A på olika sätt. Läxa till 30/9 […]

Läs mer »
To top