Läxa till 11 mars

Vi jobbade i Träff på texten med Till vaktmästare Eva s. 42. Vi tittade både på den språkliga uppbyggnaden (åsikt, argument) och de språkliga dragen (sambandsord, verb) som barnen strök under i texten. Läxa till 11/3 Träff på texten: övning 17-24 på s. 43-44

Läs mer »

Läxa till 11 mars

Barnen läste en av dikterna som de hade i läxa. I arbetsboken gjorde vi s. 39, 40 och 42.  Läxa till 11/3 Läsebok: s. 72-75 Arbetsbok: s. 43 Kunna stava till: sjuk, sjutton, sjuttio, själv, kanske, sjunga

Läs mer »

Läxa till 11 mars

I Kontaktboken läste vi s. 423-426 och sedan läste vi ett utdrag av Tristan och Isolde. Ni som inte var på lektionen hör av er till mig så ska ni få kopiorna. Läxa till 11/3 Förbered frågorna till Tristan och Isolde s. 178 (kopian). Ni som inte har mejlat om resan gör även det.

Läs mer »

Läxa till 11 mars

Barnen var duktiga med läsläxan. I arbetsboken jobbade vi med sidorna 29 och 32. Därefter fick de parvis berättelsekort där de skulle berätta och rita berättelsen med hjälp av bilderna. Läxa till 11/3 Läsebok: 76-79 Arbetsbok: s. 33, 35

Läs mer »

Läxa till 11 mars

Läs sidorna 88-89 i SO-boken, textbokenGör sidan 38, uppgifter 1-3 i arbetsboken.

Läs mer »

Läxa till 11 mars

Arbetsbok sidorna 84-87, bokstaven HhSkrivbok: Bokstaven Hh

Läs mer »

Läxa till 11 mars

Vi arbetade med s 274-280 i boken. Läxa : s 277, 278, 280 skriv en insändare, instruktioner hittar ni på s 280 i boken. Glöm inte att ta med texten: ett hundliv

Läs mer »

Läxa till 4 mars

Läsebok: 72-75 Arbetsbok: 30, 34

Läs mer »

Läxa till 4 mars

Läsebok:68-71 Arbetsbok: 38, 41, 44

Läs mer »

Läxa till 4 mars

Ni som var med på skolresan skriver lite om vad ni upplevde på resan. Ni som inte var med skriver om någon resa som ni har varit på.

Läs mer »

Läxa till 4 mars

Läs texten på sidorna 86-87 och gör sidan 37, övningar 1-3, i Arbetsboken. Läs på kopian som vi gjorde om lång och kort vokal.  Vi kommer att träna på det igen nästa gång. Gör kopian som handlar om verb.

Läs mer »

Läxa till 4 mars

Arbeta med bokstaven Åå i bokstavsbok och skrivbok. Arbeta fram till sidan 29 i boken Jag börjar läsa och skriva. Träna på Läskort 1c som finns i skrivboken. Ni kan gärna titta på Livet i Bokstavslandet om S och Å igen. https://urplay.se/program/178141-livet-i-bokstavslandet-en-sang-om-en-sang

Läs mer »

Läxa till 18 februari

Varje grupp gör en PowerPoint och tränar på att presentera sin hjälporganisation.

Läs mer »

Läxa till 18 februari

Läsebok:s.66 Arbetsbok: s.35

Läs mer »

Läxa till 18 februari

Läsebok:s.70 Arbetsbok: s. 28, 31

Läs mer »

Läxa till 18 februari

Läs sidorna 84-85 om Vikingarnas skepp.Gör sidan 36 i arbetsboken.Gör kopian Vikingarnas skepp med frågor till texten i boken.Titta på bilden och frågorna på kopian Mannen och hundarna. Skriv en liten berättelse om mannen ochhans hundar. Fundera på vad du har lärt dig om vikingar när du skriver din historia.

Läs mer »

Läxa till 18 februari

Barnen arbetar med bokstaven Ff både i Arbetsboken, s. 74-77, och sina skrivböcker. I skrivböckerna tränar de igen på läskorten vi klistrade in förra veckan. De kan fokusera på den andrakortet för de flesta kan läsa det första. Jag bifogar korten för er som inte har dem.

Läs mer »

Läxa till 11 februari

Vi läste och gick igenom läxan från förra veckan. Sedan tittade vi på sidan som heter Unga Fakta.LäxaDe läser sidorna 82-83 i textboken om Birka. De gör sedan uppgifter 1-5 på sidan 35 i arbetsboken.Skrivuppgift: Välj en ”kändis”, alltså en viking som man ”vet” har funnits och skriv ner information omhonom i punktform, t ex

Läs mer »

Läxa till 11 februari

I klassen arbetade vi i boken Jag börjar läsa och skriva och de fick välja bokstäver och görabokstavstavlor.LäxaNy bokstav Pp. Barnen arbetar med den i Arbetsbok 70-73 och i sin skrivbok.I skrivboken har de också klistrat in tre läskort som ni gärna får träna på.

Läs mer »

Läxa till 11 februari

Vi gick igenom läxan, både meningarna och SO-arbetsbok. Därefter började vi på ett nytt kapitel i Träff på texten och denna gång ska vi jobba med argumenterande text. Vi gick igenom och gjorde s. 38-39 och vi gick igenom vad som menas med hälsningsfras, bakgrund och åsikt och argument. Barnen fick berätta varför meningen som […]

Läs mer »

Läxa till 11 februari

Barnen läste upp meningarna som de hade i läxa och sedan fick de läsa sidorna de hade i läxa. Vi jobbade med texten i arbetsboken s. 30 och där passade vi på att repetera vad som menas med karaktär, miljö, inledning, handling och avslutning. Därefter fortsatte vi att diskutera Flöjtspelaren; Vad gjorde flöjtspelaren för att locka […]

Läs mer »

Läxa till 11 februari

Vi började lektionen med att uppsatserna som de hade skrivit om fred lästes upp, saknade dock två stycken som inte hade skrivit. Därefter jobbade de parvis med varsin nobelpristagare i fred. De läste om dem och svarade på dessa frågor: 1. Vem fick priset och varför? 2. Vad har arbetet betytt för människorna och samhället där […]

Läs mer »
To top