Läxa till 3 februari

Språkporten: s.110-116 Läs texten Den perfekte vännen och gör sedan s.117 Tillbaka till texten.

To top