Läxa till 13 januari

Läs sidan 140-141 och görövningarna arbetsboken på sidan 59. Jag vill även att barnen repeterar medeltiden del 1 som vi har jobbat med under hösten (sidan 108-137). Har planerat ett litet prov som vi ska göra när vi kör igång igen. God jul och Gott Nytt År!

Läs mer »

Läxa till 13 januari

Läxa till 13 januari  Läs en svensk bok och svara på frågorna under rubriken Hur ser språket ut? s.29. Du ska även skriva vad boken handlar om och vad du tyckte om boken. Jag önskar er alla en fröjdefull jul.

Läs mer »

Läxa till 13 januari

Läxa till 13 januari  SO-bok: s.94-95 Arbetsbok:s.41 Läs en bok och skriv kort vad den handlar om. Barnen har fått varsin bok, men det går bra att läsa någon annan bok som ni har hemma. Om barnen inte hinner läsa hela boken skriver de en sammanfattning på det de har läst. Jag önskar er alla […]

Läs mer »

Läxa till 13 januari

Läxa till 13 januari  Språkporten: s.92-93 Skriv en utredande text på ca 300-400 ord. Jag önskar er alla en fröjdefull jul.

Läs mer »

Läxa till 13 januari

Läxa till 13 januari Skrivbok: Läs med flyt 2c och 3a Kopior:17, 20-21 Barnen har fått varsin bok som ni kan läsa. Det är bra om ni kan läsa så mycket som möjligt med barnen. Prata gärna om innehållet och om bilderna. Jag önskar er alla en fröjdefull jul.

Läs mer »

Läxa till 13 januari

Litteraturhistorien: Läs sidan 109 och svara på fråga 91 i din skrivbok.Läs sidan 112 och svara på fråga 94 i din skrivbok. Skriv en presentation om Strindberg på löst papper. Ni som var på lektionen har lite material att bläddrai. Ni andra får helt enkelt Googla och hitta information. Presentationen ska vara en sammanfattning. Niska […]

Läs mer »

Läxa till 13 januari

Läsebok: Läs sidorna 56-65Arbetsbok: Gör sidan 29Gör de kopior jag delade ut. Ni som inte var på lektionen, gör de kopior som jag skannat här. Era barnkan behöva lite hjälp med att förstå vad de ska göra, men sedan kan de göra dem själva.

Läs mer »

Läxa till 13 januari

Läsebok: Läs sidorna 58-59Arbetsbok: Gör sidorna 20-21Gör de kopior jag delade ut. Ni som inte var på lektionen, gör de kopior som jag skannat här. Era barnkan behöva lite hjälp med att förstå vad de ska göra, men sedan kan de göra dem själva.

Läs mer »

Läxa till 9 december

Läxa till 9/12 Vi läste om hur författaren Annika Thor använde miljöbeskrivning för att skildra hur Steffi kände sig när hon lärt sig cykla. Du ska nu skriva en text där du skildrar/beskriver hur det var när du lärde dig cykla. Du måste ha med miljöbeskrivning och känslor i texten.

Läs mer »

Läxa till 9 december

Läxa till 9/12 SO-bok: s.92-93 Arbetsbok: s. 40 I arbetsboken ska barnen alltid göra alla uppgifter även den sista. Kopior: Svara på frågorna till kapitel 1 Skeppen kommer! Ni som var borta hör av er till mig så mejlar jag sidorna.

Läs mer »

Läxa till 9 december

Läxa till 9/12 Språkporten: s. 86-87

Läs mer »

Läxa till 9 december

Läxa till 9/12 Arbetsbok: s. 27 Skrivbok: Läs med flyt 2a och 2b

Läs mer »

Läxa till 9 december

Läxa: Läs sidan 136-137. Skriv en faktatext om korstågen

Läs mer »

Läxa till 9 december

LäxaLäs Baskervilles Hund (kopior)Svara på fråga 125 i Litteraturhistorian/ Om Sherlock HolmesGör kopieringsunderlag 13 – Skiljetecken

Läs mer »

Läxa till 9 december

Vi arbetade med sidorna 24-25 i arbetsboken. Om någon inte gjort klart dessa, kan de göra demhemma.LäxaArbetsbok: De läser igen listan med fakta om Sverige på sidan 26. De gör sedan en liknande lista medfakta om pingviner på sidan 27.Ni läser den faktabok ni har valt, eller några sidor i den, och skriver sedan några […]

Läs mer »

Läxa till 9 december

Idag arbetade vi med sidorna 18 och 19 i arbetsboken. Ni som inte har gjort klart sidan 18 gör dethemma.LäxaLäsebok sidorna 48-53. De behöver inte läsa allt, utan väljer ut 1-3 sidor som de tränar på.Arbetsbok sidan 17

Läs mer »

Läxa till 2 december

Läxa till 2/12 Litteraturhistoria: Läs Var utspelar sig handlingen? s. 27 Du skriver en historia/berättelse/händelse som utspelar sig i en storstad. Sedan skriver du en historia/berättelse/händelse som utspelar sig i naturen. Försök att ha samma handling i båda berättelserna. Båda texterna ska få plats på en sida i skrivboken.

Läs mer »

Läxa till 2 december

Läxa till 2/12 SO-bok: Läs först s. 90-91 och hitta sedan 10 verb som du skriver i skrivboken. Skriv verbet så som det står i texten. Arbetsbok: s. 39  I arbetsboken ska barnen alltid göra alla uppgifter även den sista.

Läs mer »

Läxa till 2 december

Läxa till 2/12 Språkporten: s. 69 Läs texten Att bli en annan och svara på frågorna på s.82 Förstod du?

Läs mer »

Läxa till 2 december

Läsebok:  s.38 Alla barn läser de två första rutorna, både ord och mening (smarta, tyngre). Arbetsbok: s. 24 Bokstäver och ljud: s.4-6

Läs mer »

Läxa till 2 december

Vi spenderade en del tid på att gå igenom föregående läxor och vi såg en liten film om hygien på medeltiden. Vi läste om vad som finns kvar från medeltiden och diskuterade.Läxa: Läsboken: sidan 134-135 Arbetsboken: sidan 58

Läs mer »

Läxa till 2 december

Vi gick igenom kompendiet sidan 10. En del hade vi inte gått igenom ordentligt så vi repeterade allaformer av substantiv, adjektiv och verb. Vi gick också igenom satsdelarna subjekt, predikat, direkt ochindirekt objekt så att de kan göra kopia 11 till nästa gång.Läxa till 2 decemberLäs sidan 108 till nästa gång och läs och fundera […]

Läs mer »

Läxa till 2 december

Vi läste igenom de dagboksanteckningar de gjort. De hade jobbat bra.Läxa till 2 decemberLäsebok: De läser sidorna 42-53 igen. Det är en lång text, men de borde klara av att läsa hela den.Arbetsbok: sidan 23

Läs mer »

Läxa till 2 december

På lektionen fick alla arbeta med sidorna 13 och 15, så nu är de flesta klara med dessa två sidor. Om niser att de inte gjort klart dessa, får ni gärna arbeta hemma. Vi gick igenom de svåra orden på sidan 16 iArbetsboken och vi läste också igenom sidorna de har i läxa. Det är […]

Läs mer »
To top