Läxa till 11 februari

Vi började lektionen med att barnen fick läsa sidorna de hade i läsläxa. Det flyter på bra, men det skulle kunna flyta på ännu mer. De barn som har lite svårt med att läsa kan begränsa sidorna till att läsa en halv sida men flera gånger.  Det hade blivit ett litet missförstånd och nästan inget barn […]

Läs mer »

Läxa till 4 februari

Läs sidorna 78-79 i textboken och gör sidan 34 i arbetsboken. Gör inte den sista skrivuppgiften.Välj en av gudarna Oden, Tor, Frej, Freja, Loke, Tyr eller Skade och skriv lite om den. Ni får Googla. Skrivi er skrivbok.Ni kan titta på Hur Tor fick sin hammare ur Odens rike. Ni får gärna se på fler […]

Läs mer »

Läxa till 4 februari

Efter vår lässtund i lördags, arbetade vi med ordbilder och de fick försöka lägga ihop meningar ochsedan skriva i sin skrivbok. De har fått ordbilderna i en liten plastfolder. De som inte kom, får den nästagång.Några äldre syskon har Zoom-lektion den 4e februari men det gäller inte klass 1 !! Vi har lektion på plats […]

Läs mer »

Läxa till 4 februari

SO-bok: s.16-19SO-arbetsbok: s. 5Skrivbok: Skriv meningar med orden: demokrati, kompromiss, rättighet, skyldighet, bestämma, böcker, musik

Läs mer »

Läxa till 4 februari

Läsebok: s. 56-59 Kopia: nr 53 (Du hittar den bland böckerna som är till dig.) Skrivbok: Skriv meningar med orden: skog, människa, skafferi, trumpet, plåster, kväll, trösta De skriver också upp läxan på lappar.

Läs mer »

Läxa till 4 februari

Svara på frågorna Förstå på s. 16 (kopiorna).

Läs mer »

Läxa till 4 februari

Läsebok: s. 58-60 Arbetsbok: s. 23 Du skriver upp läxan på tavlan och barnen skriver upp läxan på post-it lappar.

Läs mer »

Läxa till 28 januari

Skriv en uppsats om fred, mejla mig om du behöver några nyckelord. Tänk på det som vi har jobbat med på lektionerna. Du ska i inledningen berätta vad fred är och sedan ska du diskutera hur man kan bevara den hållbara freden. Ta med både fördelar och nackdelar.

Läs mer »

Läxa till 28 januari

Läsebok: s.56 Arbetsbok: s.22 kopia 47-48

Läs mer »

Läxa till 28 januari

Vi arbetade i Jag börjar läsa och skriva där de ska arbeta fram till sidan 23. Vi lästränade och alla harknäckt läskoden och kan läsa det de ska på nivån.De fick sedan den nya bokstaven, Öö.Vi tittade på Livet i Bokstavslandet med bokstäverna Ö och X.LäxaI Arbetsboken arbetar de med bokstaven Öö, 62-65, och skriver […]

Läs mer »

Läxa till 28 januari

Vi läste igenom sidorna 76-77 igen och gjorde sedan en diktamen ur texten, för vi behöver träna mer påstavning.På skrivstunden fick de låtsas att de vandrade igenom vikingabyn på sidan 77 och beskriva vad de såg.Vi tittade sedan på videon från Varnhem om vikingaliv i Västergötland. Bifogar länken så att ni kan tittaigen, eller för […]

Läs mer »

Läxa till 21 januari

Vi började att arbeta med Vikingatiden. Läxa: Läs sidorna 76-77 i textboken och gör sidan 32 i arbetsboken. Uppgift 4 skriver ni på löst papper. 

Läs mer »

Läxa till 21 januari

I klassen repterade vi de bokstäver vi har lärt oss hittills och vi läste kapitel 5 och 6. Vi arbetade sedan med de små arbetskorten.  De som inte var med får dem nästa gång.  Vi arbetade igen med bokstäverna N och T och la även till M och I. Läxa: Arbeta i Arbetsboken fram till […]

Läs mer »

Läxa till 21 januari

Bildanalyserna redovisades en bild i taget och efter presentationerna läste vi vad som egentligen hade hänt och samtalade med hjälp av diskussionsfrågorna. Vi hann bara med redovisning av två bilder så vi  kommer fortsätta nästa lördag. Det blir väldigt bra diskussioner. Läxa till 21/1 Ni läser texten igen och förbereder svar till diskussionsfrågorna som ni […]

Läs mer »

Läxa till 21 januari

Barnen presenterade sin beskrivande text och sedan jobbade vi i SO-boken. Vi läste och diskuterade s. 8-11 och barnen hade mycket att samtala om. Vi hann bara göra halva s. 3 i arbetsboken så de gör klart den till nästa lektion. Vi hade beställt nya svenskböcker till barnen, men hälften av böckerna är i dåligt […]

Läs mer »

Läxa till 21 januari

Vi jobbade med pingvintexten, läste pratade om texten och svarade på frågorna i arbetsboken s. 23. Läxa till 21/1 Arbetsbok: s. 26-27 De behöver inte göra alltför krångliga meningar.

Läs mer »

Läxa till 21 januari

Vi gick igenom läxan i arbetsboken och sedan hoppade vi till s. 20 och gick först igenom vad en beskrivande text är för något och hur den är uppbyggd för att sedan börja tänka ut och skriva stödord till vårt fantasidjur. Stödorden är till hjälp när de ska skriva sin text på nästa sida. I […]

Läs mer »

Läxa till 14 januari

Arbeta i Arbetsboken sidorna 42-51 (bokstäverna N och T)Skriv bokstäverna N och T i skrivboken och gör arbetskorten 1-3. Låt barnen läsa det de kan. Jag bifogararbetskort till er som inte har fått dem.Det är jättebra om ni kan repetera de bokstäver vi har gjort hittills.

Läs mer »

Läxa till 14 januari

Titta på den korta filmen om vatten och arbeta med kopian Bli vattendetektiv. https://urplay.se/serie/213063-bara-vanligt-vatten Läs sidorna 66-69 i textboken och gör sidorna 26-27 i arbetsboken.Gör kopian med de svenska landskapen. Här behöver man nog repetera sidan 50 i textboken. Jagbifogar kopiorna till er som inte har dem.

Läs mer »

Läxa till 14 januari

Nu är det barnens tur att skriva en beskrivande text om ett djur. Ni hittar uppgiften i vår bok Träff på texten. Där gör barnen uppgift 24 s. 35-36 och de ska även göra en plansch enligt beskrivningen på s. 37 ( sista punkten). Om barnen vill göra planschen på datorn går det också bra […]

Läs mer »

Läxa till 14 januari

Barnen läser s. 40-51 i läseboken och jobbar med s. 21-22 i arbetsboken. De barn som inte hann göra klart s. 19 i arbetsboken gör klart den sidan också. Jag önskar er alla en fröjdefull jul och ett Gott Nytt År!

Läs mer »

Läxa till 14 januari

Ni behöver inte skicka in det ni skrivit utan ni redovisar på lektionen i januari. Ni väljer enav bilderna och gör bildanalys liknande det vi gjorde på lektionen menden här gången skriver ni ner svaret på frågorna. Efter redovisningen kommer vi att diskutera bilderna utifrån fredsperspektiv. Bildanalys Beskriv det du ser Beskriv hur du reagerar […]

Läs mer »
To top