Läxa till 20 januari

I början av lektionen läste barnen upp det de skrivit om boken de läst över jullovet. De barn som inte hade gjort det, ungefär hälften, ska skriva om sin bok till nästa lektion. De behöver inte ha läst ut boken utan skriver om så långt som de har läst. Resten av lektionen jobbade vi med en kopia, där vi läste texten och svarade på läsförståelsefrågor.

Läxa till 20/1

Kopia: Barnen svarar på frågorna till Fundera över texten. De barn som inte hade gjort läxan till den 13:e gör också den.

To top