Skip to main content
Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας

Läxa till 28 maj

Jag har samlat in barnens arbetsböcker och Den magiska kulan för rättning. Till lördag ska barnen läsa s.71-79 och följa instruktionerna. De ska även träna på att läsa det som de skrev i skrivboken som är till avslutningen. Jag kommer mejla separat till er om vad varje barn ska säga.

Läxa till 21 maj

Barnen bör ha med sig alla sina svenskböcker till lektioner eftersom vi jobbar i dem även på lektionen.

Vi kollade läxan i arbetsboken innan vi gjorde s. 34. Därefter pratade vi om olika författare och vad de gör för något och sedan läste vi om författaren Helena Bross i läseboken s.67. På s. 68-69 tittade vi på bilden och samtalade om den med hjälp av frågorna, för att sedan återvända till arbetsboken och skriva något till bilden. Barnen jobbar nu individuellt i sin bok, men får den hjälp som de behöver.  På lördag kommer jag att samla in arbetsboken och Den magiska kulan för att rätta, även om vi alltid går igenom läxan på lektionen.

De barn som inte hade med sig sina läskort kan ta med dem på lördag.

 Läxa:

Läsebok:  s.70

Arbetsbok: s. 36, 38-39

Läxa till 14 maj

Barnen bör ha med sig alla sina svenskböcker till lektioner eftersom vi jobbar i dem även på lektionen.

Innan vi började jobba i arbetsboken (s.32) med vad en berättelse är, pratade vi om att det kan finnas en eller flera karaktärer i en berättelse. Det kan bl a vara människor, djur och varelser.  Vidare samtalade vi om vilka karaktärer som finns i t ex Rödluvan, Bamse, Pettson och om Pippi Långstrump.  S. 32 i arbetsboken: Vad får vi veta om Oskar? Vad tycker Oskar om? Hur ser han ut? Hur känner han sig? Därefter tittade vi på Liv. Hur ser Liv ut? Vad tycker hon om? Hur känner hon sig? Med hjälp av frågorna skrev barnen nyckelord.

Läxa: Vi ska vara med i läsutmaningen 2022 där vi tävlar mot andra svenska barn som befinner sig på olika platser i världen.  Här nedan kan ni läsa mer om läsutmaningen. Barnen har lånat några böcker men de kan också läsa böcker som ni har hemma.

Arbetsbok: s. 33

Den magiska kulan: 35-38

Läxa till 16 april

Barnen bör ha med sig alla sina svenskböcker till lektioner eftersom vi jobbar i dem även på lektionen.

Läsebok: s.56-59

Arbetsbok: s. 29

Läxa till 2 april

Vi tittade på bilden på s. 39 i läseboken och barnen berättade vad de trodde skulle hända i texten och hur de trodde att väckarklockan fungerade. Sedan läste vi texten och diskuterade väckarklockans funktion, men även vad som kommer hända om solen inte är framme.  Vi pratade också om vilka smarta uppfinningar som finns. Därefter fick barnen uppfinna  en smart väckarklocka och de ritade sin tanke.

Vi gjorde också  repetitionsövningar till kapitel 3.

Läsebok: s.40-43 Alla barn läser dessa sidor flera gånger.

Arbetsbok: s. 23 och25

Den magiska kulan: 33-34 

Läxa till 19 mars

Vi jobbade i arbetsboken med namn s. 19 och med vad en berättelse är s. 20. Vi tittade på bilderna och pratade om vad vi såg och skrev sedan nyckelord. Sedan skrev vi tillsammans till första bilden s. 21 så att barnen ska förstå hur de ska göra läxan.

Vi läste och gick igenom de nya orden på s. 38 i läseboken. Vilka djur är smarta? Vad är tyngre än pennan, boken, din stol? Varför tippar man ut sand när det är halt ute? Har du någon gång byggt ränna i sanden? Varför ruskar hundar på sig efter de badat? Etc

Läsebok: s.38

Arbetsbok: s. 21-22

Den magiska kulan: 31-32 

Läxa till 12 mars

Läsebok: 28-31Arbetsbok: 17

Magiska kulan:28-30

Jag har samlat in häftet Bokstäver och ljud för att rätta dem.

Läxa till 26 februari

Läxa: Läsresan läsebok: s.26

Arbetsbok: 16

Häfte Bokstäver och ljud: s.15-16 Jag kommer samla in barnens häften på lördag för att rätta.

Magiska kulan:De barn som inte var på lektionen i lördags gör s.26-27.

© 2022 Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας. All rights reserved.