Skip to main content
Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας

Läxa till 12 november

Alla fick läsa upp berättelsen de hade skrivit hemma och vi diskuterade lite och sedan läste jag vidare i högläsningsboken och vi fick reda på vad som verkligen hände. Sedan läste vi om renen och jobbade med övningar tillsamanns.

Läxa: Gör sidan 37, 42-43 från fotokopiorna de har fått med sig hem

Läxa till 22 oktober

Vi gick igenom läxan i arbetsboken och sedan läste vi och pratade om s. 96-97.

 Barnen fick i par jobba med instruerande text i form av kopia. 

Läxa

Välj ut 15 ord ur kapitlet Vikingarna, inte för enkla ord utan ord som du kan behöva träna lite mer på. Skriv nya meningar av orden. Du ska alltså skriva 15 meningar i skrivboken.

Om du väljer ordet träl kan du t ex skriva: Jag vill inte vara träl. Trälar var inte fria människor under vikingatiden. Det var svårt att vara träl på vikingatiden.

Det räcker att du skriver en mening till varje ord.

Läxa till 8 oktober

På lördag har vi lektion på zoom, länken kommer på mejl på fredag.

Barnen fick jobba klart med sina berättelser och sedan fick de kopior som vi jobbade med. Vi gjorde s. 30-32 tillsammans och barnen ska till nästa gång läsa texten På väg norrut igenoch svara på frågorna, kopia s. 33-34

Läxa till 17/9

Det var kul att träffa alla barn igen.

Vi kommer att fortsätta att jobba i böckerna som vi redan har. Därför vill jag att barnen har med sig både Träff på texten och SO-böckerna till varje lektion.

Vi jobbade i Träff på texten på s.18, som handlar om instruerande texter. Vi pratade bl a om vad en sådan text innehåller, rubrik, lista, arbetsgång och bilder.

Därefter fortsatte vi att prata om instruktionen vi hade läst. Varför fick instruktionen den rubriken? Sedan repeterade vi att rubriken i en instruktion talar ofta om vad resultatet ska bli och i det här fallet en rosett. Vi samtalade också varför det alltid finns en lista till instruktionen, varför listan kommer före arbetsgången och att det som finns i listan används i arbetsgången.

När vi jobbat klart i Träff på texten repeterade vi verb. Barnen fick säga vad ett verb är och vilka tempus som finns. Efter det koncentrerade vi oss på imperativformen. Imperativ används när man uppmanar någon att göra något. Barnen fick vars två post-it lappar där de skrev en instruktion. De fick ge varandra lapparna och barnen fick göra det som stod på lappen och som ni förstår var det imperativ som användes.  Vidare fick de i par skriva ner verb som hör till en biosalong och en idrottshall.

Läxa till 17/9

Träff på texten: uppg.4-9, s.20-23.

Läxa till 21 maj

Vi lyssnade på tre korta program om upptäckare och ni får gärna lyssna på dem igen.
Läxa: Svara på frågorna som handlar om att resa. Skriv i era skrivböcker.


https://urplay.se/program/213100-kul-fakta-resor-jorden-runt-jorden-runt-utan-karta


https://urplay.se/program/213105-kul-fakta-resor-jorden-runt-tidiga-upptackare-till-havs


https://urplay.se/program/213097-kul-fakta-resor-jorden-runt-tidiga-upptackare-over-land

Svara på frågorna i din skrivbok.

  1. Hur är det att resa till en plats man aldrig har varit på?
  2. Vad är ett äventyr?
  3. Hur skulle du göra om du skulle resa men inte hade en karta som kunde visa vägen?
  4. Hur tror du att det kändes att resa utan att veta hur världen såg ut?
  5. Varför reste de iväg, ut i det okända?
  6. Har du rest till andra länder? Vilka? Hur reste du då?
  7. På vilket sätt skulle du helst vilja resa om du inte får flyga?

Läxa till 14 maj

Ni har fått instruktioner till Läsutmaningen som ni följer. Ni som inte var på
lektionen, kan ladda ner dokumenten. Glöm inte att fylla i de minuter ni läser!
Det ska vara skönlitteratur och på svenska. Det får naturligtvis gärna vara en
översättning från annat språk. Ska bli spännande att se hur många minuters
läsning vi kan komma upp i på två veckor! God läsning!

Läxa till 9 april

För er som saknades: Vi gick igenom läxan och pratade även om de fyra
stånden.


På vår skrivstund tränade vi på att skriva en kort insändare.


Läxa
Läs sidorna 78-79 i Historieboken och gör sidan 28 i arbetsboken.

© 2022 Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας. All rights reserved.