Skip to main content
Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας

Läxa till 21 maj

Vi lyssnade på tre korta program om upptäckare och ni får gärna lyssna på dem igen.
Läxa: Svara på frågorna som handlar om att resa. Skriv i era skrivböcker.


https://urplay.se/program/213100-kul-fakta-resor-jorden-runt-jorden-runt-utan-karta


https://urplay.se/program/213105-kul-fakta-resor-jorden-runt-tidiga-upptackare-till-havs


https://urplay.se/program/213097-kul-fakta-resor-jorden-runt-tidiga-upptackare-over-land

Svara på frågorna i din skrivbok.

 1. Hur är det att resa till en plats man aldrig har varit på?
 2. Vad är ett äventyr?
 3. Hur skulle du göra om du skulle resa men inte hade en karta som kunde visa vägen?
 4. Hur tror du att det kändes att resa utan att veta hur världen såg ut?
 5. Varför reste de iväg, ut i det okända?
 6. Har du rest till andra länder? Vilka? Hur reste du då?
 7. På vilket sätt skulle du helst vilja resa om du inte får flyga?

Läxa till 14 maj

Ni har fått instruktioner till Läsutmaningen som ni följer. Ni som inte var på
lektionen, kan ladda ner dokumenten. Glöm inte att fylla i de minuter ni läser!
Det ska vara skönlitteratur och på svenska. Det får naturligtvis gärna vara en
översättning från annat språk. Ska bli spännande att se hur många minuters
läsning vi kan komma upp i på två veckor! God läsning!

Läxa till 9 april

För er som saknades: Vi gick igenom läxan och pratade även om de fyra
stånden.


På vår skrivstund tränade vi på att skriva en kort insändare.


Läxa
Läs sidorna 78-79 i Historieboken och gör sidan 28 i arbetsboken.

Läxa till 2 april

Den 26 mars har vi Temadag för alla grupper. Mer information kommer i separat utskick.


Läxa till den 2 april
Historieboken sidorna 76-77 och Arbetsboken sidan 27.
Om ni inte har skrivit klart er fantasiberättelse eller den beskrivning vi gjorde i lördags, så gör ni det
också.

Läxa till 26 februari

Läs sidorna 66-67 i Historieboken. Repetera gärna sidorna 62-65 också.
Gör sidorna 21-22 i Arbetsboken

Läxa till 19 februari

Läs sidorna 62-65 i Historieboken och svara på följande frågor. Skriv i din
skrivbok.

 1. Var brukade de medelstida städerna placeras? Tänk på vad som var viktigt
  för människor och de varor de ville köpa och sälja.
 2. Vid slutet av medeltiden hade Stocholm 4000 invånare och Köpenhamn
 3. Hur många invånare har de två städerna idag? (Här kanske du måste
  Googla.)
 4. Varför ville kungarna ta ut tull (skatt) på varorna som passerade in i
  städerna?
 5. Varför ville kungarna att städerna skulle skyddas med en mur eller en borg?
 6. De som bodde inne i staden hade inga egna åkrar de kunde odla på, så
  varifrån fick de sin mat?
 7. Vilka olika hantverkare kunde det finnas i en medeltida stad?
 8. Varför talades det mycket tyska i de nordiska städerna på medeltiden?

© 2022 Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας. All rights reserved.