Läxa till 25 november

På lektionen jobbade vi med övningar för att repetera hur man stavar sj-ljudet. Vi pratade om matsvinn och matrester och tittade på en film om detta. Vi diskuterade efter filmen om hur matrester hanteras och vad man själv kan göra för att minska matsvinn.

Läxa:

Titta på filmen om matsvinn igen : https://urplay.se/program/222957-uppdrag-framtid-boys-from-viken-stoppar-matsvinnet

Fundera på vad vi såg i programmet och svara på nedanstående frågor.

  1. Hur tror du att matrester hanteras i skolmatsalen, hemma och på restauranger?
  2. Vad kan man själv göra för att minska matsvinnet (hemma,familjen, restauranger, skolan)? Ge några förslag på lösningar. 
To top