Läxa till 6 maj

Vi pratade om hur man skriver en faktatext. Vi gjorde en tankekarta och skrev ner det som vi vill ta reda
på om vårt djur, t ex var det lever, vad det äter, hur det ser ut och om det har några fiender. Bifogat ser
ni hur en tankekarta ser ut, och ni som inte var på lektionen får gärna försöka göra den hemma.


https://www.skolmagi.nu/produkt/tankekarta-mall/


Nästa gång skriver vi vår faktatext. Ni kan titta på de här programmen om ni har svårt att välja ett djur.


https://urplay.se/serie/220343-djur-som-forandrar-varlden


https://www.svt.se/barnkanalen/barnplay/djurfakta


Läxa: Läs sid. 116-117 i er bok och gör uppgifter 1-5 i önvingsboken.

To top