Läxa till 6 maj

Vi gick igenom Gubben Noak och försökte fundera på vad Bellman hade för syfte med texten.
Vi gick också igenom hur man skriver tidningsnotiser och vi skrev en notis utifrån sången Mors lilla Olle.
Innan sommaren ska vi också gå igenom perioden som heter Romantiken.


Läxa: Läs sidorna 80-82 (no 30, Rousseau) i Litteraturhistorien.


Titta på programmet om Romantiken och skriv ner 5-7 punkter om vad som är kännetecknande för den
romantiska perioden.


https://urplay.se/program/218302-svenska-forklarad-litteraturepoken-romantiken

To top