Läxa till 6 maj

Ny bokstav Jj
Läxa: Arbetsbok sid. 107-109 och Jj i skrivboken.
Om ni vill, och om barnen inte redan har gjort det, får ni gärna göra någon sida i boken som heter Jag
läser…..
Nästa lördag kommer vi att arbeta i den så att alla kommer ikapp.

To top