Läxa till 29 april

På lektionen läste vi sidorna 110-111.
Läxa
Läs sidorna 110 – 115 (för er som inte var med) och 112 – 115 och stryk under svåra ord.
Gör sidan 46, uppgifter 1-4 och sidan 47, uppgifter 1-4 i Övningsboken.

To top