Läxa till 29 april

Ni arbetar med den nya bokstaven Yy i Arbetsboken, sidorna 102-104, och i skrivboken.
Om ni vill, kan ni arbeta fram till sidan 35 i boken Jag börjar läsa…..

To top