Läxa till 29 april

I Litteraturhistorien. Läs texten Gubben Noak igen och gör uppgift 58 på sidan 77. Sammanfatta alltså
vad texten handlar om och säg vad du själv tycker om den. Skriv på löst papper.
Läs sidorna 78-79 om Stolhet och fördom. Titta även på några filmklipp från Yourube och berätta hur
det var för kvinnor och män på den tiden i dessa kretsar. Jämför med hur det är idag.
https://www.youtube.com/watch?v=SXmn3s-vHzc&list=PL8120E5AD87C73F41

To top