Läxa till 28 januari

Vi läste igenom sidorna 76-77 igen och gjorde sedan en diktamen ur texten, för vi behöver träna mer på
stavning.
På skrivstunden fick de låtsas att de vandrade igenom vikingabyn på sidan 77 och beskriva vad de såg.
Vi tittade sedan på videon från Varnhem om vikingaliv i Västergötland. Bifogar länken så att ni kan titta
igen, eller för er som inte kom.
https://urplay.se/program/226384-ur-samtiden-naturum-hornborgasjon-vikingaliv-i-varnhem


Läxa:

  1. Läs sidorna 78-79. Vi har inte gått igenom nya ord, så ni får skriva ner de ord och uttryck ni inte
    förstår så går vi igenom dem nästa gång.
  2. Gör sidan 33 i Arbetsboken och skriv den sista uppgiften på löst papper så att jag kan samla in.
To top