Läxa till 21 januari

Vi började arbeta med medeltidens litteratur. Vi pratade om Tusen och en natt och några olika sagor i den samlingen.

Läxa: Läs sidorna 47-49 i Litteraturhistorian igen och gör uppgift 1 på sidan 48.

Sedan gör ni uppgift 1 A+B på sidan 43 i Kreativt skrivande.  Ni skriver på löst papper.

To top