Läxa till 28 januari

Litteraturhistoria
Uppgift 38 på sidan 49 – Vi gick igenom vad de hade skrivit. De som inte hade gjort uppgiften, skriver till
nästa gång. I skrivboken.
Vi tittade på två korta videor om litteratur och medeltid.
https://www.youtube.com/watch?v=TNLlyUz8qGA
https://www.youtube.com/watch?v=Zl5TZqOClJs
Under skrivstunden fick de sedan skriva verser med alliteration.
Läxa:
I Litteraturhistoria: Läs om Isländska sagor och Tristan och Isolde på sidorna 50-53
I Kreativt skrivande: Skriv uppgift 2 A+B på sidan 44. Ni väljer en uppgift. Skriv på löst papper.
I Antologi 7: Läs igenom sidorna 21-26, ur Njals saga. Gör inga uppgifter utan de gör vi tillsammans
nästa gång. Ni som inte har boken, får den nästa gång.

To top