Läxa till 21 januari

Vi började att arbeta med Vikingatiden.

Läxa: Läs sidorna 76-77 i textboken och gör sidan 32 i arbetsboken. Uppgift 4 skriver ni på löst papper. 

To top