Läxa till 11 februari

Vi läste och gick igenom läxan från förra veckan. Sedan tittade vi på sidan som heter Unga Fakta.
Läxa
De läser sidorna 82-83 i textboken om Birka. De gör sedan uppgifter 1-5 på sidan 35 i arbetsboken.
Skrivuppgift: Välj en ”kändis”, alltså en viking som man ”vet” har funnits och skriv ner information om
honom i punktform, t ex

To top