Läxa till 11 februari

Vi pratade lite om det de läst till idag, bl a Hafiz och hans dikt.
Vi gick sedan igenom den heliga Birgitta som de ska läsa om till nästa gång.
Läxa
För att avsluta Dante och den Gudomliga komedin, tittar du på den korta filmen från ur.play
https://urplay.se/program/220670-svenska-forklarad-den-gudomliga-komedin
Läs sidorna 58-59 i Litteraturhistoria.
Gör uppgift 48 på sidan 59 i din skrivbok.

To top