Läxa till 11 februari

I klassen arbetade vi i boken Jag börjar läsa och skriva och de fick välja bokstäver och göra
bokstavstavlor.
Läxa
Ny bokstav Pp. Barnen arbetar med den i Arbetsbok 70-73 och i sin skrivbok.
I skrivboken har de också klistrat in tre läskort som ni gärna får träna på.

To top