Läxa till 30 september

Vi jobbade med s.78-79 i SO-boken. Samtalade om både text och bild. På vilket sätt hänger dessa föremål/bilder ihop med vikingatiden? Vad berättar bilderna? Vidare jobbade barnen parvis med dessa frågor: På vilket sätt fungerade det annorlunda på vikingatiden, när det gäller hur mat förvarades? Jämför mat som människorna åt på vikingatiden med den mat vi äter idag. Vilka likheter och skillnader kommer ni på? Vad tror du kunde orsaka att många barn dog innan de ens fyllt 10 år?

I sina skrivböcker fick barnen skriva meningar med ord som vi valde ut ur texterna.

Läxa till 30/9

SO-bok: s. 78-79

Arbetsbok: s. 33

To top