Läxa till 8 april

Läs sidorna 94-95 igen och läs även sidorna 96-97 i textboken
Gör uppgift 2 på sidan 41 i övningsboken. Skriv på löst papper.

To top