Läxa till 8 april

Läs om Voltaire, Candide sid. 74-75 i Litteraturhistorian. Gör uppgiften 56 på sidan 75,
Eldorado. De ska själva leta på nätet vad uttrycket/namnet betyder och skriva om det på löst papper.
Ni ska svara på frågorna:
Vad betyder Eldorado?
Var kommer uttrycket ifrån?
I vilka sammanhang skulle du använda Eldorado? Vilket är ditt Eldorado?

To top