Läxa till 4 mars

Läs texten på sidorna 86-87 och gör sidan 37, övningar 1-3, i Arbetsboken.

Läs på kopian som vi gjorde om lång och kort vokal.  Vi kommer att träna på det igen nästa gång.

Gör kopian som handlar om verb.

To top