Läxa till 4 mars

Läs sidorna 65-67 i Litteraturhistorien.  Du tittar på den här korta filmen om Cervantes och Don Quijote också.

https://urplay.se/program/220672-svenska-forklarad-don-quijote

Du ska arbeta med bilden på sidan 56 i Kreativt skrivande.  Du skriver i din skrivbok.  Hur skulle du beskriva bilden för en person som inte ser bilden? Du måste använda känslor, dina sinnen etc.  Titta på uppgift 1 på sidan 56.

Gör kopian med skiljetecken och läs på kopian med svårstavade ord.

To top