Läxa till 18 mars

Läs sidorna 90-91 i textboken och gör sedan uppgifterna 1-6 på sidan 39 i arbetsboken.
Uppgift 6 gör ni på löst papper så att jag kan samla in nästa gång.
Gör också kopian med orsaker och konsekvenser och tänk då på vad vi pratade om på lektionen.

To top