Läxa till 18 mars

Läs sidorna 70-71 i Litteraturhistoria.
Texten handlar om Robinson Crusoe. Läs på lite mer om den boken och fundera på följande frågor:

 1. Hurdan är Robinson Crusoe? Hur uppfattar du honom?
 2. Hade Robinson klarat sig lika bra om han hade varit kvinna?’ Är hans egenskaper ”manliga”?
  Förklara hur du tänker?
 3. Robinson kämpar för att överleva. Hur skulle du beskriva den kampen idag? Vad hotar livet i vår
  tid? Vilka möjligheter har människan att klara sig?
  Skriv ner dina tankar i din skrivbok.
  I Kreativt skrivande väljer du en bild på sidan 61. Skriv en text i jag-form. Följ instruktionerna på sidan
 4. Skriv på löst papper så att jag kan samla in.
To top